Dlaczego my?

Działamy jako doradztwa ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klienta zgodnie z wytycznymi ustawy ubezpieczeniowej z dnia 22 V 2003r.

Do grona naszych Klientów, których mamy zaszczyt reprezentować należą zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych pracowników oraz ich umiejętności dają pewność, że usługa ta zostanie wykonana z najwyższą starannością, według najlepszych wzorców i najwyższych standardów.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

- oceny ryzyka i doboru optymalnego programu ubezpieczeniowego,

- nadzoru nad procesem przygotowania umów ubezpieczeniowych do momentu ich podpisania,

- pełnego serwisu ubezpieczeniowego, w tym pomocy w procesie likwidacji szkód, przygotowywania odwołań, aneksów, ugód, cesji itd.

Dla Klientów, którzy zawierają ubezpieczenia za naszym pośrednictwem pełen zakres czynności związany z likwidacją szkód i dochodzeniem odszkodowania wykonywany jest nieodpłatnie.

- monitorowania terminów wznowień zawartych ubezpieczeń,

- organizowania przetargów i pomocy w tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- programu szkoleń dotyczących m.in. ubezpieczeń grupowych

- audytu zawartych już polis

Ponadto w ramach współpracy oferujemy również pełen zakres ubezpieczeń istniejących na rynku ubezpieczeniowym oraz indywidualnie negocjowane programy.

Zakres ubezpieczeń:

I. ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,

II. ubezpieczenia utraty zysku,

III. ubezpieczenia maszyn od awarii i szkód elektrycznych,

IV. ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

V. ubezpieczenia transportowe (OC przewoźnika, OC spedytora),

VI. ubezpieczenie komunikacyjne,

VII. ubezpieczenie towarów w trakcie transportu (cargo);

VIII. ubezpieczenia techniczne,

IX. ubezpieczenia budowlano - montażowe,

X. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

XI. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej,

XII. gwarancje finansowe,

XIII. ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe,

XIV. ubezpieczenia zdrowotne,

XV. Ubezpieczenia na wyjazd (koszty leczenia)

Dodatkowe informacje