Informacje ustawowe


Działamy na podstawie zezwolenia nr 1718/11 Komisja Nadzoru Finansowego.

Nasze dane można zweryfikować w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: www.knf.gov.pl

NIP: 677 235 70 30

Regon: 121509661

KRS: 0000384294

Maxi Broker nie działa na rzecz żadnego z zakładów ubezpieczeń, ale lokuje ryzyka we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych mających zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej Komisji Nadzoru Finansowego z wyjątkiem tzw. direct ubezpieczycieli, którzy zawierają umowy ubezpieczeń przez telefon lub stronę internetową.

RODO – Obowiązek informacyjny


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Maxi Broker Sp. z. o. o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: „RODO”, uprzejmie informujemy o zasadach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Maxi Broker Sp. z o. o.: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO”, jest Maxi Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-129 Kraków, ul. Bandtkiego 3/5, tel.: 12 638 32 07, e-mail: biuro@maxibroker.eu.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) podjęcia na Państwa zlecenie działań zmierzających do zawarcia polisy z wybranym przez Państwa ubezpieczycielem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);

b) wykonania działań w związku z obsługą Państwa polisy ubezpieczeniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie wskazanym przez Państwa ubezpieczycielom.

4. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

6. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest związane z podpisaniem przez Państwa zlecenia brokerskiego dla Maxi Broker Sp. z o. o.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Maxi Broker Sp. z o. o., ani składania dodatkowych oświadczeń.


Maxi Broker Sp. z o. o. nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń.