Dla Klientów, którzy zawierają ubezpieczenia za naszym pośrednictwem, pełen zakres czynności związany z likwidacją szkód i dochodzeniem odszkodowania wykonywany jest nieodpłatnie.

Szkody można zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

W treści emaila proszę podać:

1. Kiedy szkoda miała miejsce lub kiedy się o niej dowiedzieliśmy,

2. Co uległo zniszczeniu,

3. Kto ją spowodował,

4. Kontakt do siebie.

5. W przypadku ubezpieczeń majątkowych najlepiej dołączyć zdjęcia uszkodzonego mienia.


W przypadku wątpliwości ze zgłoszeniem szkody prosimy o kontakt.