Oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

  • oceny ryzyka i doboru optymalnego programu ubezpieczeniowego;
  • nadzoru nad procesem przygotowania umów ubezpieczeniowych do momentu ich podpisania;
  • pełnego serwisu ubezpieczeniowego (m. in. pomocy w procesie likwidacji szkód);
  • monitorowania terminów wznowień zawartych ubezpieczeń;
  • organizowania przetargów i pomocy w tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • programu szkoleń dotyczących m.in. ubezpieczeń grupowych;
  • audytu zawartych już polis.

Dla Klientów, którzy zawierają ubezpieczenia za naszym pośrednictwem, pełen zakres czynności związany z likwidacją szkód i dochodzeniem odszkodowania wykonywany jest nieodpłatnie.

W ramach współpracy oferujemy pełen zakres ubezpieczeń istniejących na rynku ubezpieczeniowym oraz indywidualnie negocjowane programy.


W CELU UZGODNIENIA SZCZEGÓŁÓW WSPÓŁPRACY PROSIMY O KONTAKT