Zakres ochrony zapewnia zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyn w wyniku awarii, w tym o charakterze mechanicznym, w wyniku błędów w obsłudze, zużycia się lub przeciążenia elementów maszyn, a także innych zdarzeń, których przyczyna zaszła wewnątrz urządzenia. Ubezpieczenie utraty zysku dotyczy strat spowodowanych przestojem w działalności produkcyjnej, związanym z awarią maszyny.

Umowa ubezpieczenia zapewnia zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyny w wyniku awarii, w tym o charakterze mechanicznym, w wyniku błędów w obsłudze, zużycia się lub przeciążenia elementów maszyn, a także innych zdarzeń, których przyczyna powstała wewnątrz ubezpieczonego urządzenia.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny z doliczeniem kosztów frachtu, kosztów montażu oraz wszelkich innych opłat.