Jedną z nierozłącznych cech prowadzenia działalności gospodarczej jest ryzyko utraty zysku na skutek nieoczekiwanych wydarzeń w procesie działalności firmy. Wydarzenia takie mogą prowadzić do znaczących strat finansowych. Na rynku ubezpieczeniowym można znaleźć wiele produktów firm ubezpieczeniowych pozwalających na całkowite wyeliminowanie lub choć częściowe obniżenie strat wynikających z tego ryzyka a mogących w efekcie doprowadzić nawet do załamania kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie business interruption tzw. ubezpieczenie BI – daje firmą taką możliwość.

Ubezpieczenie to ma na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa poprzez wyeliminowanie negatywnych skutków przestoju firmy spowodowanego oddziaływaniem żywiołów (pożar, powódź, huragan, wybuch, uderzenie pioruna). Ryzyko utraty zysku najczęściej nie zostaje jednak objęte samodzielnym ubezpieczeniem i w praktyce występuje wspólnie z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wypłacane świadczenia to głównie kwoty wynikające z utraty zysku operacyjnego oraz koszty stałe działalności przedsiębiorstwa . Przez zysk operacyjny należy rozumieć tą część dochodu, którą firma osiągnęłaby, gdyby do szkody nie doszło. Natomiast pojęcie kosztu stałego pokrywa się z pojęciem kosztu uzyskania przychodu, a więc będą to koszty wynagrodzenia dla pracowników, najmu , dzierżawy, rat leasingowych.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku 

Zakres ochrony zapewnia zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyn w wyniku awarii, w tym o charakterze mechanicznym, w wyniku błędów w obsłudze, zużycia się lub przeciążenia elementów maszyn, a także innych zdarzeń, których przyczyna zaszła wewnątrz urządzenia. Ubezpieczenie utraty zysku dotyczy strat spowodowanych przestojem w działalności produkcyjnej, związanym z awarią maszyny.