Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ognia i innych zdarzeń losowych nie daje pełnego pokrycia ryzyka szkód możliwych na tym sprzęcie. Aby zakres ubezpieczenia był pełny i zapewniał prawidłową ochronę powinno się […]