Ubezpieczenia grupowe pracowników

     Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia zarówno u samego Ubezpieczonego jak i osób współubezpieczonych.

Pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Korzyści dla pracownika: zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, przy znacznie niższej składce niż z umowy ubezpieczenia indywidualnego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą byś zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń i wierzycieli.

Korzyści dla pracodawcy: może on dopasować ubezpieczenie do polityki kadrowej prowadzonej przez firmę. Składkę za ubezpieczenie może płacić zarówno Pracodawca jak i pracownik. Jest możliwe także rozwiązanie, w którym obydwie strony mogą w ustalony sposób podzielić się kosztami opłacania składki. Tak skonstruowane ubezpieczenie może zwolnić Pracodawcę od kosztów wypłaty np: odprawy pośmiertnej przysługującej według obowiązujących przepisów prawa Rodzinie Pracownika.

W większych zakładach pracy istnieje możliwość wprowadzenia ubezpieczenia grupowego w kilku wariantach zastosowanej ochrony.

Dodatkowe informacje