Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia zarówno u samego Ubezpieczonego jak i osób współubezpieczonych.