Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ognia i innych zdarzeń losowych nie daje pełnego pokrycia ryzyka szkód możliwych na tym sprzęcie. Aby zakres ubezpieczenia był pełny i zapewniał prawidłową ochronę powinno się go rozszerzyć także o ryzyka związane z możliwymi konsekwencjami zmian napięcia prądu, czyli tak zwanych przepięć. Ryzyka te mogą powstać w wyniku awarii urządzeń zasilających jak i działania czynników zewnętrznych, czyli wylądowań atmosferycznych. Zamontowane listwy nie chronią naszego sprzętu w przypadku dużych skoków napięcia. W związku z powyższym rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko przepięcia powinno być oczywiste. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie tylko chroni nasz stacjonarny sprzęt biurowy, ale także może chronić sprzęt przenośny, typu laptopy, telefony komórkowe czy tablety. W przypadku większych ryzyk na przykład budowlanych także maszyny i urządzenia. Bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze tego ubezpieczenia będzie ilość zamontowanych urządzeń podpiętych do prądu , lub z niego korzystających. W przypadku przepięć , czy wyładowań atmosferycznych może sie zdarzyć, ze awarii ulegnie z powodu jednego zdarzenia większość naszego sprzętu. Takie zdarzenia często powodują duże kłopoty finansowe związane z odtworzeniem naszego majątku. Zawierając to ubezpieczenie należy jednak pamiętać, że ubezpieczony jest jedynie sam sprzęt, a nie koszty odtworzenia danych, czy zainstalowanych na tym sprzęcie programów. Niektóre z firm ubezpieczeniowych obecnych na rynku dają jednak możliwość rozszerzenia tego ubezpieczenia o wyżej wspomniane koszty. Pamiętajmy jednak, ze w przypadku szkody ubezpieczyciel może zapytać przeglądy i serwisowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego.