Oferta

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

- oceny ryzyka i doboru optymalnego programu ubezpieczeniowego,

- nadzoru nad procesem przygotowania umów ubezpieczeniowych do momentu ich podpisania,

- pełnego serwisu ubezpieczeniowego, w tym pomocy w procesie likwidacji szkód, przygotowywania odwołań, aneksów, ugód, cesji itd.

Dla Klientów, którzy zawierają ubezpieczenia za naszym pośrednictwem pełen zakres czynności związany z likwidacją szkód i dochodzeniem odszkodowania wykonywany jest nieodpłatnie.

- monitorowania terminów wznowień zawartych ubezpieczeń,

- organizowania przetargów i pomocy w tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- programu szkoleń dotyczących m.in. ubezpieczeń grupowych

- audytu zawartych już polis

Ponadto w ramach współpracy oferujemy również pełen zakres ubezpieczeń istniejących na rynku ubezpieczeniowym oraz indywidualnie negocjowane programy.

Dodatkowe informacje