Osoby zajmujące się w naszej firmie ubezpieczeniami grupowymi tworzą programy zarówno ogólnopolskie jak i skierowane do średnich i małych firm.
Programy branżowe są oparte na ścisłej analizie potrzeb i zagrożeń mogących pojawić się w danej branży. Wszystkie one są negocjowane indywidualnie przy współpracy z Pracodawcą,jak i ze Związkami Zawodowymi,
Tak przygotowany i negocjowany program jest bardzo korzystny zarówno dla Pracodawcy jak i wszystkich ubezpieczonych.
Programy branżowe grupowe ze względu na większą ilość osób do nich przystępujących, jak i występowanie ryzyka nie tylko w jednym miejscu pozwalają na osiągnięcie przy negocjacjach zakresu ubezpieczenia dużo lepsze wyniki.
Programy dla małych i średnich przedsiębiorstw negocjujemy lokalnie, jednak i w tym przypadku korzyści z nich płynące i cena ubezpieczenia znacznie przewyższa ubezpieczenia zawierane indywidualne.

KORZYŚCI FINANSOWE DLA PRACODAWCÓW

Pracodawca jako ubezpieczający może wybrać jedną z form opłacania składki ubezpieczeniowej. Może opłacić ją w całości, pokryć jej część lub scedować ten obowiązek całkowicie na pracownika. Opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie na życie w całości lub w części ma charakter benefitu motywacyjnego, jednak korzyści może czerpać również pracodawca, ponieważ zgodnie z Kodeksem Pracy, w przypadku śmierci pracownika ubezpieczonego na życie, pracodawca zwolniony jest z obowiązku wypłacenia odprawy pośmiertnej do wysokości odszkodowania z tego ubezpieczenia.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż jeśli składka ubezpieczeniowa opłacana jest przez pracodawcę, wówczas może ona być wliczona w koszt uzyskania przychodu, jako wynagrodzenie rzeczowe beneficjentów.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Zazwyczaj przy kalkulacji oferty ubezpieczenia grupowego towarzystwa ubezpieczeniowe nie żądają wypełniania ankiety medycznej lub dostarczania wyników badań lekarskich.
Takie postępowanie jest normom w przypadku polis indywidualnych. Dlatego pracownik nie musi się martwić że nie zostanie objęty ubezpieczeniem ze wskazań medycznych. Pracodawca może też ubiegać się o całkowite zniesienie okresu karencji, lub jego skrócenie. Co skutkuje objęciem całkowitą ochroną ubezpieczeniową przystępujących już od pierwszego dnia. Istnieje również możliwość zmiany wysokości zakresu, wysokości świadczeń oraz wysokości składek w każdą rocznicę polisy, gdyż umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawierana jest na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Możliwość uzyskania zniżek w ubezpieczeniach majątkowych u danego ubezpieczyciela (OC, AC, mieszkania itp.)
Dostęp do portalu internetowego stworzonego dla konkretnej grupy zawodowej zawierającego wszelkie informacje dotyczące samego ubezpieczenia jak i proponującego inne produkty ubezpieczeniowe. Warianty ubezpieczenia dopasowane do potrzeb oraz możliwości pracowników. Oraz wiele innych.

NASZE DZIAŁANIA.

Nasze działania rozpoczynamy od zebrania danych potrzebnych do zawarcia umowy. Rozmów z Pracodawcą, Związkami i samymi Pracownikami. Uzgadniamy wsparcie jakiego dana firma potrzebuje do wdrożenia programu ubezpieczenia grupowego . Następnie negocjujemy jego zakres i przystępujemy do analizy ofert zebranych z rynku. Jesteśmy też wsparciem dla osoby zajmującej się w danej firmie prowadzeniem ubezpieczenia grupowego. Z wyznaczoną osoba przechodzimy wspólnie cały proces zmiany lub zawarcia ubezpieczenia. Pozostając z Nią w ścisłym kontakcie wspieramy wszystkie sprawy sporne.